Lokacija

Predmetni stambeni objekat će se graditi na lokaciji koja je označena kao K.Č. 2736/1, K.O.Mostar II, po dužoj osovini se proteže u pravcu sjever - jug, a denivelacija terena je od juga prema sjeveru cca. Δ h =1,60m. Parcela je sa tri strane / jug, istok, sjever / oivičena pristupnim cestama dok je sa zapadne susjedne parcele sa izgrađenim objektima. Površina parcele je P= 1.803,00m2.

Konstrukcija

Kompletna nosiva konstrukcija stambenog objekta je u kombinaciji armirano – betonskih elemenata / podna – temeljna ploča, zidna platna, stubovi, jezgro, stubovi, grede, serklaži i ploče / i zidova od opeke d= 25,00cm / ”Wienerberger”- porotherm profi s / koja je statički i konstruktivno proračunata tako da upotpunosti preuzima sva vertikalna
/ sopstveno, snijeg, pokretno, voda / i horizontalna / potresi , vjetar / opterećenja. Konstrukcija je proračunata za seizmičku zonu u kojoj se nalazi Mostar. Dimenzije pojedinih konstruktivnih elemenata su kako slijedi :

  1. Temeljna ploča ispod cijelog objekta d=60,00cm
  2. Stubovi 25x25 cm, 25x40cm , 25x50cm, 25x70cm i 25x110cm
  3. Zidna platna i zidovi d=25,00cm
  4. Grede 25x40cm, 25x50cm i 25x55cm
  5. Ploče d=20cm na svim etažama
  6. Nosivi, pregradni i ispunski zidovi su ”Wienerberger”-porotherm profi s d=25cm
Krov

Iznad cjelokupnog objekta je isporjektovan ravni krov u četri nivoa , a u kombinaciji ravnih prohodnih i neprohodnih krovova. Krovovi će biti sa svim, po normativima, standardima i zakonima, potrebnim izolacionim i zaštitnim slojevima koji će stanarima pružiti potpuni komfor, zaštitu, sigurnost i uštedu energije. Hidroizolacija svih krovova će biti po sistemu njemačke firme “Sto”, a po tehnologiji “Xypex” / dodavanje direktno u betonu što je 100% zaštita /, a termoizolacija je debljine d=10,00cm po sistemu “Austrotherm”. Kod neprohodnih krovova završni sloj je šljunak u debljini d=15,00cm , a kod prohodnih krovova i terasa je kvalitetna italijanska ili španska protuklizna keramika – porcelanski gres. Svi krovovi su u blagom padu od 1-2 % prema slivnicima i slivnim rešetkama.

Fasada

Svi vanjski zidovi će biti toplinski i zvučno izolirani po sistemu kao “San Marco” , “Röfix” ili “Baumit” sa debljinom fasadnog stiropora d=10,00cm , a završna obrada fasade u kombinaciji dvije boje / bijela i siva / će biti po sistemu njemačke firme
“ Sto” u granulaciji 1,5-1,8mm sa svim potrebnim predradnjama i slojevima. Fasadnim stiroporom će biti obložene i kutije od roletni tako da neće biti vidljive na fasadi.
Ostave koje su predviđene na balkonima će biti sa čeličnom konstrukcijom, a obloga će biti aluminijski paneli debljine d= 5,0cm i boje po RAL karti 1016 (žuta) i po sistemu “Alubel” - Italija .
Opšavni limovi i okapnice na svim dijelovima objekta će biti od aluminijskog lima RAL 9006 / prirodna boja aluminija /.

Vanjski otvori

Vanjski otvori će biti izvedeni od aluminijskih profila i šestokomornih PVC profila. U zajedničkim prostorima objekta i garaži svi otvori i ventilacione rešetke će biti od Alu profila / kao “Feal” / u boji prema RAL karti / bijeli, RAL 9006 i RAL 1016 /. Aluminijski profil će biti sa prekinutim termičkim mostom, dok će ispuna biti alu panel ili troslojno termopan low – E staklo / 4-14-4-14-4 mm/. U stambenim prostorima otvori će biti od šestokomornih PVC profila / proizvođač kao “Thyssen- Inoutic”, “Veka” , “Salamander” /, u bijeloj boji, sa roletnama u bijeloj boji i komaricama , te troslojnim staklom / 4-14-4-14-4 mm/ low-E tako da cijeli sistem ima koeficijent prolaska toplote od 0,9-1,1 što je evropski standard.

Ulazna vrata u garažu će po sistemu firme “Hörmann” / Njemačka/ sa daljinskim otvaranjem i svim sigurnosnim elementima.

Ograde i nadstrešnice na balkonima

Sve ograde će biti izvedene po sistemu “Feal” sa nosivim čeličnim elementima - pocičani, poklopnim aluminijskim lajsnama / bijela boja / , kaljenim - lameliranim staklom debljine 2x8,0mm u sivoj boji i poklopnim profilom 20/20mm takođe u bijeloj boji. Visine ograda su h= 110cm od nivoa poda balkona, a staklo je od proizvođača “Guardian”. Nadstrešnice  će se izvesti od čeličnih pocinčanih i u bijeloj bojenih elemenata montiranih za konstrukciju objekta te pokrova od polikarbonatnih ploča po sistemu “Dott.Gallina” - Italija, boja light - blue . Na svim nadstrešnicama će biti oluk koji će se povezati u oborinsku kanalizaciju.

Unutrašnji pregradni zidovi i obrada

Svi unutrašnji pregradni zidovi će se izvesti po sistemu firme “Knauf” sa svim elementima, slojevima, izolacijama i obradama, a biti će debljine d=12,50cm / duple gips ploče obostrano i ispuna izolaciona vuna / , a ostali zidani zidovi će se mašinski malterisati i gletovati prije farbanja . Svi instalacioni šahtovi će biti zatvoreni po sistemu “Knauf” zidovima debljine d=10,00cm / podkonstrukcija i sa jedne strane duple gips ploče koje će biti vodootporne/. U kupatilima, WC-ima i kod kuhinja zidovi po sistemu “Knauf” će biti obostrano izvedeni od vodootpornih gips ploča.
Svi malterisani zidovi će biti gletovani i bojeni dva puta bijelom bojom po sistemu kao “San Marco” / kvalitet i tip boje u zavisnosti od primjene što je različito za sobe, kuhinje ili kupatila-WC-e / , a zidovi od gips ploča po sistemu “Knauf” će se bojiti takođe bijelom bojom po sistemu kao “San Marco” i to tri puta.

Stropovi

Svi stropovi će biti ravni, navučeni materijalom za izravnavanje po sistemu kao “San Marco”, zatim gletovani i bojeni bijelo dva puta. Na mjestima gdje bude potrebno zbog pojave nosivih greda ili dijelova instalacija bit će izveden spušteni strop po sistemu “Knauf”, a površina će biti obrađena i bojena bijelo po sistemu kao “San Marco” tri puta.

Podovi

U zavisnosti od vrste prostora i namjene pojednih prostorija isprojektovani su različiti podovi po konstrukciji i obradi. Svi slojevi podova pružaju maksimalnu zaštitu , sigurnost , izolaciju i komfor budućim korisnicima , a sve prema standardima , normativima i zakonima. Pod u garaži je fero beton sa završnim epoksidnim premazom i iscrtanim parking mjestima, a podovi u svim zajedničkim prostorima su obloženi keramičkim - porcelanskim gres pločicama / protukliznim/.

Podovi u stambenim prostorima:
1. Ulazni hol, kupatilo, WC, kuhinja, balkon , ostava / kermičke-porcelanski gres
pločice, proizvođač Italija i Španija /

2. Dnevni boravak trpezarija, spavaće sobe i degažman / belgijski gotov parket
koji je moguće tri puta brusiti , u izvedbi polumat te u tri boje hrast , izbjeljeni
hrast i orah /

Pod u stepenišnom prostoru će biti u kombinaciji keramičkih - porcelanski gres pločica u prostoru ispred liftova i kamena - umjetnog granita kojim će biti obložene stepenice i podesti, a u liftovima će takođe pod biti obložen pločama od umjetnog granita koji ima veliku tvrdoću i protukliznost.

Obrada zidova u stambenim prostorima

Zidovi će biti gletovani i bojeni bijelo, dok će u kupatilima i WC-ima zidovi biti obloženi keramičkim pločicama / proizvođač Italija ili Španija / do stropa.

Unutrašnji otvori u stambenim jedinicama

Unutrašnji otvori će biti u izvedeni u kombinaciji od punog obuhvatnog štoka i krila izvedenog kao duplošperovano, ispunjeno kartonskim saćem / radi zvučne izolacije / i furnirano sa završnom obradom hrast, izbjeljeni hrast ili orah, a moguće je da izvedba bude i u bijeloj polumat boji.
Širina vrata je u zavisnosti od prostorije š=70,80 ili 90cm, a visina je h=210cm. Sva vrata su opremljena gumenim zaptivačima , ključem i štekama proizvođač “Hoppe”. Vrata na dnevnom boravku će biti ostakljena prozirnim staklom d=6,0mm. Ulazna vrata u stan će biti protivprovalna , protivpožarna sa zvučnom izolacijom po sistemu jednog od proizvođača kao “Hörmann”, “Blindo”, “Zalmo” ili “Mo-line”. Vanjska obloga vrata može biti bijela prema zajedničkim hodnicima, a prema unutra dekorativna furnirna ploča u izvedbi hrast, izbjeljeni hrast ili orah.

Visina stana

Svi stambeni prostori su svijetle visine od gotovog poda do stropa h=260,00cm / ±3% od visine što je po standardu , normi i zakonu dopuštena tolerancija /, osim na dijelovima koji se moraju eventualno , spustiti zbog prolaska dijelova infrastrukture i na mjestima prolaska konstruktivnih elemenata objekta gdje visina na jednom mjestu može biti minimalno h=230cm.

Kupatila i WC-i u stambenim jedinicama

Kupatila će imati sljedeću opremu:

1. Tuš kada sa kabinom- ravna 90x90cm
2. Tuš baterija - jednoručna
3. Umivaonik sa jednoručnom baterijom
4. Ugradbeni vodokotlić tip kao “Geberit” obložen keramikom sa tipkom tip kao
“Geberit”
5. Konzolna - zidna WC šolja sa poklopcem tip kao “Roca” ili “Hatria”
6. Bojler proizvođač kao “Gorenje” ili “Končar”
7. Mjesto za veš mašinu / odvod i dovod /
8. Ventilator sa posebnom ozrakom za svaki stan

Wc-i će imati sljedeću opremu:

1. Umivaonik sa jednoručnom baterijom
2. Ugradbeni vodokotlić tip kao “Geberit” obložen keramikom sa tipkom tip kao
“Geberit”
3. Konzolna- zidna WC šolja sa poklopcem tip kao “Roca” ili “Hatria”
4. Ventilator sa posebnom ozrakom za svaki stan

Zajednički dijelovi stambenog objekta

Ulazni hol je zajednički prostor u kojem je predviđen prostor za boravak i rad portira koji će vršiti kontrolu, održavati pojedine elemente zgrade , primate poštu i biti domaćin objekta. Taj prostor se ne može koristit za ostavljanje bilo kakvih stvari, prevoznih sredstava ili druge opreme stanara. Podovi će biti obloženi keramičkim - porcelanski gres pločicama, zidovi će biti bojeni bijelo po sistemu proizvođača kao “San Marco” i bit će izveden spušteni strop po sistemu “Knauf” koji će takođe biti bojen u bijelo. Hodnici će biti obrađeni na isti način kao i ulazni hol, s tim da neće biti izveden spušteni strop osim na mjestima gdje bude potrebno.
Komunikaciono jezgro se proteže od garaže do 4.sprata / kata i u njemu su stepeništa obložena umjetnim granitom / Italija /, prostori ispred liftova keramičkim - porcelanski gres pločicama, zidovi su gletovani i bojeni bijelo po sistemu kao proizvođač “San Marco”.Ograde na stepeništu su od čeličnih elemenata, pocinčane, bojene po sistemu kao “San Marco”- tip boje kiron, a visina ograde je h=100cm.
Isprojektovana su dva lifta za po 6 osoba sa standardnom opremom proizvođača kao “Otis” ili “Miles”. Liftovi su električni i strojarnica je unutar voznog okna.

Instalacije u objektu

1. Vodovod i kanalizacija

a. Za svaki stan je predviđeno posebno brojilo koje je smješteno u posebnoj
prostoriji u garaži
b. Sve vodovodne cijevi su PVC i izvesti će se prema projektu , standardu,
normativu i zakonima
c. U objektu je isprojektovana i hidrantska mreža radi zaštite objekta i ljudi od
požara / cijevi su čelične /
d. Upotpunosti su razdvojene fekalna i oborinska kanalizacija i odvedene u
gradsku mrežu sa sjeverne strane objekta
e. Kanalizaciona mreža je predviđena od PVC cijevi i vertikalnih odvodnih
bešumnih cijevi / proizvođač kao “Geberit” /
f. Kompletna mreža ima ozraku na krovu objekta kako bi se spriječilo pojavljivanje
neugodnih mirisa u objektu
g.Na balkonima i terasama su predviđene slivne rešetke kao i u garaži
h. Kompletna instalacija će se izvesti prema projektnoj dokumentaciji koju je
moguće dobiti na uvid


2. Elektro instalacije

a. Svaka stambena jedinica ima vlastito brojilo
b. Posebno brojilo za zajedničku potrošnju / parter, garaža, hodnici, ulazni hol,
stepenišni prostor, liftovi /
c. Objekat je spojen na gromobransku instalaciju
d. Sve stambene jedinice posjeduju više utičnica u jednoj prostoriji , prekidače,
telefonsku instalaciju, interfon, kablovsku tv u dnevnom boravku ( na dva
mjesta mogućnost postavljanja tv-a ) i mogućnost spajanja u spavaćim
sobama, rasvjeta u svim prostorijama
e. Sve instalacije su projektovane prema dispozciji namještaja u svim stanovima
f. Stepenišni prostor, ulazni hol i parter oko objekta su pod video nadzorom koji
se nalazi u prostoru za portira
g. Svaki stan na ulaznim vratima ima zvono


3. Grijanje, hlađenje i ventilacija


a. Svaka stambena jedinica ima autonomno grijanje, hlađenje i ventilaciju

b. Grijanje i hlađenje je putem klima uređaja tj. ovisno od potrebe će biti raspoređene zidne klima jedinice / inverter/, dok se u dnevnom boravku nalazi
parapetna klima jedinica / inverter/, tako da u svakom stanu zavisno od veličina
ima dvije, tri ili četri klima jedinice, a svaki stan ima samo jednu vanjsku klima
jedinicu koja se nalazi u ostavi na balkonu ili ako to nije moguće zbog tehničkih
ograničenja onda se locira na zidu blizu stana, tako da budućim stanarima ne
smeta i ne narušava izgled cjelokupnog objekta. Klima sistem je
“Hitachi” - inverter.

c. U kupatilima će biti instalirano podno električno grijanje sa termostatom tipa
kao “Danfoss” i dodatno radijatorsko električno grijno tijelo - ljestve.

d. U spavaćim sobama je predviđena i jedna utičnica kako bi svaki korisnik
mogao sam instalirati električne konvektore po potrebi

e. Odsis mirisa iz kuhinje preko nape je za svaki stan posebno kako ne bi došlo
do mješanja mirisa u stanovima. Instalacija se izvodi na ravni krov

f. Odsis zraka iz kupatila i WC-a je za svaki stan posebno, a instalacija se izvodi
na krov

g. Provjeravanje garaže je prirodnim putem pošto garaža nije potpuno ukopana
planirani su ventilacioni otvori

Parter

Parter će biti uređen, glavni ulaz je sa južne strane gdje će biti natkriveni ulaz sa kapijom i interfon, a do objekta će se dolaziti stepeništem i rampom koji će biti obloženi keramičkim pločama. Trotoari i parking mjesta će biti obloženi betonskom galanterijom proizvođača “Bossin”. Okolni prostor će biti zasađen i zatravljen te osvjetljen prema potrebi. Biti će izvedeno devet vanjskih parking mjesta isključivo za stanare objekta.